Milfait, R. (2023). Spiritualita a spirituální péče v paliativní péči v pojetí německých odborných medicínských společností. Paliativní medicína, 4(1), 32–38. Získáno z https://www.palmed.cz/pm/article/view/156