Kopecký, O., Tietzová, I., & Bužgová, R. (2023). Etická reflexe poskytování zdravotní péče v době pandemie COVID-19. Paliativní medicína, 4(1), 3–10. Získáno z https://www.palmed.cz/pm/article/view/155