Adlerová, I. (2022). Rozhovory s laureáty cen České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP 2022. Paliativní medicína, 3(4), 15–20. Získáno z https://www.palmed.cz/pm/article/view/154