Kopecký, O., & Exnerová, M. (2022). Potřeba zdravotní respitní péče: Stanovisko výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, listopad 2022. Paliativní medicína, 3(4), 13–14. Získáno z https://www.palmed.cz/pm/article/view/153