Maláska, J., & Rusinová, K. (2022). Informace o vzniku výzkumné iniciativy pro paliativní medicínu a etiku v intenzivní péči. Paliativní medicína, 3(4), 11–12. Získáno z https://www.palmed.cz/pm/article/view/151