Kaňák, J. (2023). Víra v posmrtnou existenci: mezi spirituálním bypassem, copingem a rozvojem v procesu truchlení. Paliativní medicína, 4(1), 23–29. Získáno z https://www.palmed.cz/pm/article/view/147