Sláma, O. (2022). Management symptomů v paliativní péči. Paliativní medicína, 3(3), 1–3. Získáno z https://www.palmed.cz/pm/article/view/140