Suk, D., Kopecký, O., Mlčochová, D., Kouba, M., Exnerová, M., Závadová, I., & Rusinová, K. (2022). Studentská evaluace výuky paliativní medicíny na lékařské fakultě. Paliativní medicína, 3(3), 18–27. Získáno z https://www.palmed.cz/pm/article/view/139