Čeřovská, M., & Marková, M. (2022). Seznámení s Fórem mobilních hospiců. Paliativní medicína, 3(2), 60–61. Získáno z https://www.palmed.cz/pm/article/view/126