1.
Rozsíval P, Exnerová M, Kosíková J. Mezinárodní standardy dětské paliativní péče GO-PPaCS - náměty k zamyšlení. PAL.MED.CZ. 2023;4(3):25-27. Viděno červenec 14, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/180