1.
Kopecký O, Exnerová M. Potřeba zdravotní respitní péče: Stanovisko výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, listopad 2022. PAL.MED.CZ. 2022;3(4):13-14. Viděno červenec 14, 2024. https://www.palmed.cz/pm/article/view/153