(1)
časopisu, R. Časopis Paliativní medicína završuje Již čtvrtý ročník Své Existence. PAL.MED.CZ 2023, 4, 30–32.