(1)
Vlčková, K.; Šrámková, jana; Křemenová, Z. Implementace Paliativní péče Do Fakultní Thomayerovy Nemocnice. PAL.MED.CZ 2023, 4, 20-24.