(1)
Rozsíval, P.; Exnerová, M.; Kosíková, J. Mezinárodní Standardy dětské Paliativní péče GO-PPaCS - náměty K zamyšlení. PAL.MED.CZ 2023, 4, 25-27.