(1)
Urbanová, J.; Beránková, P. Aromaterapie V Paliativní péči, Její výhody a přínos V péči O Pacienty V terminálním Stadiu. PAL.MED.CZ 2023, 4, 30-31.