(1)
Kopecký, O.; Exnerová, M. Potřeba Zdravotní Respitní péče: Stanovisko výboru České společnosti Paliativní medicíny ČLS JEP, Listopad 2022. PAL.MED.CZ 2022, 3, 13-14.