(1)
Sláma, O. Management Symptomů V Paliativní péči. PAL.MED.CZ 2022, 3, 1–3.