[1]
časopisu, R. 2023. Časopis Paliativní medicína završuje již čtvrtý ročník své existence. Paliativní medicína. 4, 4 (pro. 2023), 30–32.