[1]
Vlčková, K. et al. 2023. Implementace paliativní péče do Fakultní Thomayerovy nemocnice. Paliativní medicína. 4, 4 (pro. 2023), 20–24.