[1]
Rozsíval, P. et al. 2023. Mezinárodní standardy dětské paliativní péče GO-PPaCS - náměty k zamyšlení. Paliativní medicína. 4, 3 (zář. 2023), 25–27.