[1]
Benešová, H. et al. 2023. Preference nezletilého pacienta při poskytování zdravotních služeb – právní a etický pohled. Paliativní medicína. 4, 1 (bře. 2023), 16–22.