[1]
Kopecký, O. a Exnerová, M. 2022. Potřeba zdravotní respitní péče: Stanovisko výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, listopad 2022. Paliativní medicína. 3, 4 (pro. 2022), 13–14.