[1]
Křemenová, Z. et al. 2022. Má nemocniční paliativní tým potenciál snížit náklady na terminální hospitalizaci?. Paliativní medicína. 3, 1 (bře. 2022), 34–41.